Tarjányi Eszter (1962-2017)

Arany János és a parodisztikus hagyomány / Tarjányi Eszter. - Budapest : Universitas : EditioPrinceps, 2013. - 427 p. ; ill. 24 cm.

I. Kettős kódolás
"Gondolta a fene" - p. 7.
II. Arany János és a parodisztikus hagyomány
Valami a paródiáról. - p. 14
1. A paródia fogalmának változatos recepciója. Teóriák, fogalmak, elképzelések. - p. 15.
stb.

9789639104822 ; 4095,- Ft


Arany János (1817-1882) Hasadnak rendületlenül; Vojtina Ars poeticája; Az ihlet perce; Naturam furcâ expellas; Szent Pál levele; Episztola Petőfihez; Vojtina levelei öccséhez; A nagyidai cigányok; Bolond Istók; A sárkány; Köszöntő-dal; A walesi bárdok; A varró leányok; Szondi két apródja; Tengeri-hántás; Az örök zsidó; --humor--paródia--ballada--ars poetica--költői levél--szerepvers--drámai monológ

Powered by Koha